Glashähnchen, Karthago, 4.-3.Jh.v.Chr.

Glashähnchen, Karthago, 4.-3.Jh.v.Chr.