Glaswirtel, Slowenien/Sticna, ca. 4.Jh.v.Chr.

Glaswirtel, Slowenien/Sticna, ca. 4.Jh.v.Chr.